UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


   Kierownik Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego: prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska 

   śp. prof. dr hab. Stanisław Bąba

Pracownicy:

prof. dr hab. Anna Piotrowicz-Krenc

prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski

prof. UAM dr hab. Michał Szczyszek

dr Piotr Fliciński 


Doktoranci:

mgr Aleksandra  Kaźmierczak

mgr Olga  Pankalla

mgr Magdalena  Piasecka-Chmielnik

mgr Mateusz  Podlecki

mgr Zuzanna  Przybysz

mgr Mateusz Rybarski

mgr Bogna Wiczyńska

mgr  Alina Yodlovska


Wypromowani doktorzy:
 

dr Beata Jezierska

dr Agnieszka Kijak

dr Małgorzata Klauze

dr Beata Michalska-Kunicka

dr Małgorzata Miławska-Ratajczak

dr Małgorzata Nawrocka-Żarnecka

dr Anna Surendra

s. dr Małgorzata Wojtaszek 

dr Ewelina Woźniak-Wrzesińska

powrót na stronę główną Zakładu

aktualizacja: 4.11.2023 r.


REDAKTORZY STRONY:
ZUZANNA PRZYBYSZ  2022 -
EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018 – 2022
PIOTR FLICIŃSKI 2006 – 2018

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Document made with Nvu