UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


mgr Zuzanna Przybysz
p. 312; e-mail: zuzanna.przybysz@amu.edu.pl

konsultacje: MS Teams i p. 314 po wcześniejszym umówieniu
                    


(aktualizacja 24.10.2023 r.)

O sobie

W 2021 roku ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską pt. Wybrane neologizmy i charakterystyka słowotwórstwa polszczyzny Polonii brazylijskiej na materiale językowym z tygodnika "Lud" z lat 80. XX wieku napisałam pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Michała Szczyszka.
Od października 2021 r. jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze. W swojej pracy doktorskiej badam leksykę języka Polonii brazylijskiej.


Zainteresowania

Moje zainteresowania naukowe związane są ze słowotwórstwem, leksyką, szczególnie interesują mnie neologizmy.
Moje zainteresowania pozanaukowe to literatura współczesna, seriale i muzyka alternatywna. W wolnych chwilach spaceruję, gotuję i robię świece sojowe. Jestem miłośniczką roślin, szczególnie mojego drzewa awokado, które wyhodowałam z pestki. 


Publikacje

Artykuły

Koronawirus w Sejmie – jak posłowie mówili o pandemii? [w:] Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2022, s. 227-242 [współautorka: Beata Wójtowicz].

Innowacyjność języka Polonii brazylijskiej na przykładzie tygodnika „Lud”, [w:] Dialogi i  monologi, red. P. Megger, M. Miłosz, A. Orzechowicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022, s. 153-158.

Polscy muzycy jako twórcy nowych wyrazów w polszczyźnie, w: Język w Poznaniu, t. 11, Poznań 2020, s. 151-157.

Wpływ języka polskich youtuberów na współczesną polszczyznę, „Kwartalnik Językoznawczy” 2016/3 (27), [wyd. 2019].


REDAKTORZY STRONY:
ZUZANNA PRZYBYSZ  2022 -
EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018 – 2022
PIOTR FLICIŃSKI 2006 – 2018

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Document made with Nvu