UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


   Kierownik Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego: prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska 

   ¶p. prof. dr hab. Stanisław B±ba

Pracownicy:

prof. dr hab. Anna Piotrowicz

prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski

prof. UAM dr hab. Michał Szczyszek

dr Piotr Fliciński 


Doktoranci:

mgr Aleksandra  KaĽmierczak

mgr Olga  Pankalla

mgr Magdalena  Piasecka-Chmielnik

mgr Mateusz  Podlecki

mgr Zuzanna  Przybysz

mgr Bogna Wiczyńska


Wypromowani doktorzy:
 

dr Beata Jezierska

dr Agnieszka Kijak

dr Małgorzata Klauze

dr Beata Michalska-Kunicka

dr Małgorzata Miławska-Ratajczak

dr Małgorzata Nawrocka-Żarnecka

dr Anna Surendra

s. dr Małgorzata Wojtaszek 

dr Ewelina WoĽniak-Wrzesińska

powrót na stronę główn± Zakładu

aktualizacja: 9.03.2022 r.


red.  EWELINA WO¬NIAK-WRZESIŃSKA 2018
PIOTR FLICIŃSKI
2006–2018
 Document made with Nvu