UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

       
          I. Słowniki ortoepiczne i poradniki językowe
(zawiera 135 pozycji)
          II. Podstawowe słowniki ogólne języka polskiego (zawiera 17 pozycji)
          III. Inne słowniki języka polskiego (zawiera 121 pozycji)
          IV. Encyklopedie językoznawcze i kompendia terminologiczne (zawiera 16 pozycji)

(aktualizacja 10.03.2021 r.)

I. Słowniki ortoepiczne i poradniki językowe

       
E. Awramiuk, Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania. Białystok 2016.
M. Bańko, Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2003.
M. Bańko, Słownik dobrego stylu czyli wyrazy które się lubią, Warszawa 2006.
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, wyd. 2. poprawione, Warszawa 1995.
M. Bańko, Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN, Warszawa 2018.
I. Bartmińska, J. Bartmiński, Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, [wyd. 3. rozszerzone] Bielsko-Biała 1997.
S. Bąba, Twardy orzech do zgryzienia czyli o poprawności frazeologicznej, Poznań 1986.
S. Bąba, B. Walczak, Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Warszawa  Poznań 1992.
T. Bereda, J. Podracki, M. Sas, Język polski dla każdego. Praktyczny słownik, pod red. J. Podrackiego, Warszawa [b. r. w.]
M. Bocian, Słownik wyrazów trudnych i obcych, Wrocław 1997.
J. Bralczyk, 1000 słów, Warszawa 2017.
J. Bralczyk, Świat przez słowa. Warszawa 2013.
J. Bralczyk, Mój język prywatny. Słownik autobiograficzny, Warszawa 2004.
J. Bralczyk, Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2003.
J. Bralczyk, Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2009.
J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji. Z tekstami Michała Ogórka,  Bydgoszcz – Warszawa 2011.
J. Bralczyk, A. Markowski, J. Miodek,  J. Sosnowski, Wszystko zależy od przyimka. Warszawa 2014.
J. Bralczyk, A. Markowski, J. Miodek, Trzy po 33, Warszawa 2016.
K. Burska, B. Cieśla, K. Jachimowska, B. Kudra, Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, Łódź 2016.
Ćwiczenia ze stylistyki, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010.
Ćwiczenia z retoryki, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i M. Załęskiej, Warszawa 2010.
A. Czarnecka, J. Podracki, Skróty i skrótowce. Pisownia, wymowa, odmiana, składnia. Warszawa 1995.
G. Dąbkowski, Czy na pewno wiesz, jak to powiedzieć? 3500 testów językowych [...], Kielce 1998.
W. Doroszewski, O kulturę słowa, t. I-III, Warszawa 1962-1979.
L. Drabik, Słownik ortograficzny PWN z wymową, Warszawa 2016.
A. Dyszak, Mały słownik rzeczowników osobliwych (o nietypowej odmianie), Kraków  Warszawa 1999.
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wydanie nowe, zmienione, pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014.
E. Geller, A. Dąbrówka, Słownik stylistyczny języka polskiego. Ponad 100 000 wyrażeń (idiomów, kolokacji i użyć), Warszawa 2007.
Grzeczność nasza i obca, pod red. M. Marcjanik, Warszawa 2005.
J. Grzenia, Słownik nazw geograficznych z odmianą i nazwami pochodnymi, Warszawa 2008.
J. Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998.
J. Grzenia, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004.
K. Handke, O języku – dobrze i źle, Warszawa 2004.
M. Hertmanowicz-Brzoza, Słownik wymowy. Postacie, nazwy, terminy historyczne, Kraków 2000.
T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2016.
H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2002.
Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2009.
B. Janik-Płocińska, M. Sas, R. Turczyn, Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, pod red. J. Podrackiego, Warszawa 2001.
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.
K. Kłosińska, Co w mowie piszczy?, Poznań 2013.
E. Kołodziejek, Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny, Szczecin 1995.
E. Kołodziejek, Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy, Szczecin 1999.
E. Kołodziejek, Licz się ze słowami... Językowa corrida 3, Szczecin 2003.
E. Kołodziejek, Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, Szczecin 1998.
E. Kołodziejek, Walczymy z bykami, Warszawa 2010.
E. Kołodziejek, M. Kabata, R. Sidorowicz, E-porady językowe, Szczecin 2009.
Z. Kozłowska, A. Szczęsny, Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium. Warszawa 2018.
B. Kreja, Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, Gdańsk 2000.
B. Kreja, Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 2, Gdańsk 2001.
M. Kucała, Mały słownik poprawnej polszczyzny, wyd. 2. rozszerzone, Kraków  Warszawa 1999.
M. Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać. Bielsko-Biała 2006.
M. Kuziak, S. Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny, Warszawa 2012.
W. Lubaszewski, B. Moskal, P. Pisarek, T. Rokicka, Komputerowy słownik odmiany wyrazów trudnych, Kraków 1996.
W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, wyd. 2. rozszerzone, Kraków  Katowice 1993.
J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.
L. Madelska, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków 2005.
M. Malinowski, Obcy język polski, Kraków 2003.
Mały słownik odmiany nazw własnych, pod red. A. Cieślikowej, Kraków 2002.
M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u, Warszawa 2009.
A. Markowski, Czy znasz polszczyznę? Zagadki językowe, Warszawa 2004. 
A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2007.
A. Markowski, Łatwy słownik trudnych słów, Warszawa 2001.
A. Markowski, Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe, wyd. 2. rozszerzone, Gdańsk 1999.
A. Markowski, Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2017.
A. Markowski, Praktyczny poradnik językowy, Warszawa 2004.
A. Markowski, R. Pawelec, Język polski. Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2007.
A. Markowski, W. Wichrowska, Język polski. Wielki słownik ortograficzny, Warszawa 2007.
S. Mędak, Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich, Kraków 2005.
S. Mędak, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich: podręczny słownik języka polskiego, Kraków 2004.
S. Mędak, Słownik odmiany rzeczowników polskich: podręczny słownik języka polskiego, Kraków 2003.
P. Mikuła, Mówiąc inaczej, Kraków 2016.
J. Miodek, Jaka jesteś polszczyzno?, Wrocław 1996.
J. Miodek, Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1987.
J. Miodek, O języku do kamery, Rzeszów 1992.
J. Miodek, Przez lata ze SŁOWEM POLSKIM, Wrocław 1991.
J. Miodek, Rozmyślajcie nad mową, Warszawa 1998.
J. Miodek, Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1983.
J. Miodek, Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY, Wrocław 2002.
J. Miodek, Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy, Wrocław 2007.
M. Mitrewa, S. Dubisz, Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa, Warszawa 2004.
P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007.
Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1999.
J. Paruch, Słownik skrótów, Warszawa 1992.
R. Pawelec, Język polski. Poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, Warszawa 2007.
R. Pawelec, Poradnik. Jak mówić i jak pisać?, Warszawa 2004.
R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Poradnik. Jak pisać?, Warszawa 2003.
R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Poradnik korespondencji użytkowej, Warszawa [b.r.].
A. Pierścińska-Maruszewska, E. Wójcicka, Trzymaj styl. Praktyczna nauka poprawnej polszczyzny, Kielce 2013.
K. Pietroń, Siła głosu. Jak mówić, by ludzie chcieli słuchać, Gliwice 2016.
W. Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 2004.
W. Pisarek, Słownik języka niby-polskiego czyli błędy językowe w prasie, Wrocław 1978.
Piszemy poprawnie. Poradnik językowy PWN. Praca zbiorowa, oprac. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2008.
J. Podracki, Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy, Warszawa 1993.
J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, wyd. 2. poprawione, Warszawa 1999.
J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999.
J. Podracki, A. Gałązka, Gdzie postawić przecinek? Poradnik ze słownikiem, Warszawa 2010.
J. Podracki, A. Gałązka, Słownik interpunkcyjny, Warszawa 2003.
E. Polański, A. Skudrzyk, Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej, Gdańsk 2000.
E. Polański, A. Skudrzykowa, Jak pisać? Razem czy osobno? Poradnik ze słownikiem, Warszawa 2010.
E. Polański, M. Szopa, E. Dereń, Poradnik interpunkcyjny, Chorzów 2010.
Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.
Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, oprac. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.
Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.
Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1995.
Prawidła poprawnej wymowy polskiej, opracował Z. Klemensiewicz, uzupełnił S. Urbańczyk, wyd. 8., Kraków 1995.
R. Przybylska, W. Przyczyna, Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2011.
M. Rusinek, A. Załazińska, Jak się dogadać, czyli retoryka podręczna, Kraków 2018.
M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.
M. Ruszkowski, Słownik polskich pleonazmów i tautologii, Kielce 2012.
M. Ruszkowski, Nie tylko o kulturze języka. Kielce 1999.
Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński, R. Wołosz, Słownik gramatyczny języka polskiego. Podstawy teoretyczne, instrukcja użytkownika [+ słownik w wersji elektronicznej], Warszawa 2008.
Z. Sawaniewska-Mochowa, W. Moch, Poradnik językowy. Polskie gadanie. Wrocław 2000.
Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, pod red. H. Jadackiej. T. 1, T. Vogelgesang, Gniazda odprzymiotnikowe. T. 2, H. Jadacka, M. Bondkowska, I. Burkacka, E. Grabska-Moyle, T. Karpowicz, Gniazda odrzeczownikowe. T. 3, cz. 1-2: M. Skarżyński, M. Berend, Gniazda odczasownikowe. T. 4: M. Skarżyński, Gniazda motywowane przez liczebniki, przysłówki, zaimki, przyimki, modulanty, onomatopeje, wykrzykniki, Kraków 2001-2004.
Słownik błędów językowych. Słowa, zdania, wyrażenia (tworzenie i stosowanie), pod red. E. Rudnickiej, Poznań 2020.
Słownik nazw miejscowości i mieszkańców z odmianą i poradami językowymi, pod red. M. Łazińskiego i A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.
Słownik nazw żeńskich polszczyzny, pod red. A. Małochy-Krupy, Wrocław 2015.
Słownik polskich form homonimicznych, oprac. T. Branicka, D. Buttler, J. Tokarski, E. Witan, pod red. D. Buttler, Wrocław 1984.
Słownik polskich homonimów całkowitych, oprac. D. Buttler, Wrocław 1988.
Słownik poprawnej polszczyzny, pod red. W. Doroszewskiego i H. Kurkowskiej, Warszawa 1973.
Słownik poprawnej polszczyzny, oprac. L. Drabik i E. Sobol, Warszawa 2004.
Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, pod red. K. Polańskiego, t. I-V, Wrocław  Kraków 1980-1992.
Słownik wymowy polskiej, pod red. M. Karasia i M. Madejowej, Warszawa 1977.
Sztuka wystąpień publicznych i profesjonalnej korespondencji, pod red. P. Andrzejewskiego, Poznań 2002.
M. Tytuła, M. Łosiak, Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego, Warszawa 2008.
Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1999.
Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej E. Polański, pod red. E. Polańskiego, wyd. zaktualizowane, Warszawa 2016.
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2004.
A. Wierzbicka, Kultura języka polskiego. Praktyczne ćwiczenia, Łódź 2001.
H. Wróbel, K. Kowalik, A. Orzechowska, T. Rokicka, Mały słownik odmiany wyrazów trudnych, Kraków  Warszawa 1993.
J. Wrycza-Bekier, Magia słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy?, Gliwice 2016.
Www.poradniajęzykowa.pl, pod red. K. Wyrwas, Katowice 2007.
M. Zaśko-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.
P. Zbróg, Język na miarę. Praktyczne porady dla polonistów, Kielce 2009.ańko, Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2003.


II. Podstawowe słowniki ogólne języka polskiego

        Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I-XI, Warszawa 1958-1969.
Mały słownik języka polskiego, pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej i Z. Łempickiej, wyd. 1., Warszawa 1968. [wyd. ostatnie: Warszawa 2000]
Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, wyd. 1., t. I-III, Warszawa 1978-1981; Suplement, pod red. M. Bańki, M. Krajewskiej, E. Sobol, konsultant naukowy Z. Saloni, Warszawa 1992; wyd. 1. (scalone), t. I-III, Warszawa 1995; wyd. 1. scalone, 6. dodruk zmieniony, t. I-III, Warszawa 2002.
Podręczny słownik języka polskiego, oprac. E. Sobol, Warszawa 1996.
Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1996; wyd. 2. poprawione i uzupełnione, t. I-II, Warszawa 1998.
Popularny słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1999.
Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, t. I-V, Kraków 2000-2004.
Inny słownik języka polskiego, pod red. M. Bańki, t. I-II, Warszawa 2000.
Nowy słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 2002.
Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. I-IV, Warszawa 2003.
Indeks a tergo do „Uniwersalnego słownika języka polskiego”, Warszawa 2003.
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, t. 1-50, Poznań 1994-2005.
E. Polański, T. Nowak, M. Szopa, Słownik języka polskiego, Katowice 2004.
Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, t. I-II, pod red. B. Dunaja, Warszawa 2007.
E. Dereń, E. Polański, Wielki słownik języka polskiego, Warszawa 2008.
H. Zgółkowa, Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Poznań 2008.
Wielki słownik języka polskiego PAN, kierownik projektu: P. Żmigrodzki, www.wsjp.pl.


III. Inne słowniki języka polskiego

J. Anusiewicz, J. Skawiński (współpracownicy: M. Hożewska, K. Wróblewski), Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa  Wrocław 1996; wyd. 3., Warszawa 2000.
M. Bańko, Słownik onomatopei, czyli wyrazów dźwięko- i ruchonaśladowczych, Warszawa 2009.
M. Bańko, Słownik peryfraz czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2002.
M. Bańko, Słownik porównań, Warszawa 2004.
M. Bańko, A. Zygmunt, Czułe słówka. Słownik afektonimów, Warszawa 2010.
A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I-II (A-P) Warszawa 2000.
S. Bąba, G. Dziamska, J. Liberek, Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1995.
S. Bąba, J. Liberek, Popularny słownik frazeologiczny, Warszawa 2009 [CD].
S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001.
D. Bieńkowska, M. Cybulski, E. Umińska-Tytoń, Słownik dwudziestowiecznej Łodzi. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe, Łódź 2007.
A. Bogusławski, M. Danielewiczowa, Verba polona abscondita: sonda słownikowa III, Warszawa 2005.
A. Bogusławski, J. Wawrzyńczyk, Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa,  Warszawa 1993.
W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
J. Bralczyk, 444 zdania polskie, Warszawa 2007.
J. Bralczyk, Leksykon nowych zdań polskich: od lat 70. do dziś, Warszawa 2005.
J. Bralczyk, Leksykon zdań polskich, Warszawa 2004.
J. Bralczyk, Nowe słowa, Warszawa 2007.
J. Bralczyk, Porzekadła na każdy dzień, Warszawa 2008.
J. Bralczyk, Świat przez słowa, Warszawa 2010.
J. Bubak, Księga naszych imion, Wrocław 1993.
D. Buttler, Słownik polskich homonimów całkowitych, Wrocław 1988.
C. J. Cela, Słownik erotyzmu, Warszawa 2002.
B. Chaciński, Totalny słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków 2007.
B. Chaciński, Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków 2005.
B. Chaciński, Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków 2003.
W. Cienkowski, Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1993.
K. Czarnecka, H. Zgółkowa, Słownik gwary uczniowskiej, Poznań 1991.
M. Czeszewski, M. Foremniak, Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych, red. M. Bańko, Warszawa 2011.
M. Czeszewski, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa 2006.
M. Czeszewski, Słownik slangu młodzieżowego, Piła 2001.
A. Dąbrowska, Słownik eufemizmów polskich czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa 1998.
A. Dąbrówka, E. Geller, Słownik antonimów, Warszawa 1995.
A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1993.
W. Decyk-Zięba, A. Kępińska, M. Kresa, I. Stąpor (red.), Dydaktyczny słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego (on-line), Warszawa 2018.
K. Długosz-Kurczabowa, Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008.
A. Dobaczewski, P. Sobotka, S. Żurowski, Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych, Toruń 2018.
J. Dobrowolska, Słownik frazeologiczny, Wrocław 2003.
J. Dobrowolska, K. Kawa, Słownik frazeologiczny w układzie tematycznym i alfabetycznym, pod red. A. Nowakowskiej, Wrocław 2003.
M. Dobrowolski, Słownik frazeologiczny, pod red. O. Wolińskiej, Chorzów 2005.
L. Drabik, E. Sobol, A. Stankiewicz, Słownik idiomów polskich PWN, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.
M. Dziurda, P. Choroba, Słownik gwary młodzieżowej, Toruń 2003.
P. Fliciński, Wielki słownik frazeologiczny, Poznań 2012.
P. Fliciński, S. Wójtowicz, Hip-hop słownik, Warszawa 2007.
H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 2002.
K. Głowińska, Popularny słownik frazeologiczny, Warszawa 2000.
J. Godyń, Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, wyd. 2. poprawione, uzupełnione i rozszerzone, Warszawa 2006.
M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, wyd. 2., poprawione, Warszawa 2001.
J. Grzenia, Słownik imion, Warszawa 2002.
K. Holly, A. Żółtak, Słownik wyrazów zapomnianych, czyli słownictwo naszych lektur, Warszawa 2001.
Ilustrowany słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 1999.
M. Jarosz, Słownik wyrazów obcych, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, Wrocław 2001.
L. Kaczmarek, T. Skubalanka, S. Grabias, Słownik gwary studenckiej, Lublin 1994.
I. Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław 2007.
S. Kania, Słownik argotyzmów, Warszawa 1995.
M. Kasperczak, M. Rzeszutek, J. Smól, H. Zgółkowa, Nowy słownik gwary uczniowskiej, pod red. H. Zgółkowej, Wrocław 2003.
M. Kita, E. Polański, Słownik tematyczny języka polskiego, Łódź 2002.
K. Kłosińska, Słownik przysłów, czyli przysłownik. Pochodzenie, znaczenie, zastosowanie, Warszawa 2004.
A. M. Komornicka, Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, wyd. 22. (Almanach  wyd. 1.), Warszawa 1994.
H. Krauss, Skrzydlate słowa biblijne: słownik zwrotów biblijnych, przekład i oprac. P. Pachcionek, Warszawa 2001.
A. Kubisa-Ślipko, Słownik wyrazów obcych, Wałbrzych [b.r.w.].
W. Kupiszewski, Dlaczego Agnieszka, a nie Ines? Wybierz imię dla swego dziecka, Warszawa 1991.
Z. Kurzowa, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego. Wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń. Indeks pojęciowy opracowała J. Winiarska, Kraków 1999.
I. Kurcz, A. Lewicki, J. Sambor, K. Szafran, J. Woronczak, Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, t. I-II, Kraków 1990.
Z. Kurzowa, Z. Kubiszyn-Mędrala, M. Skarżyński, J. Winiarska, Słownik synonimów polskich, pod red. Z. Kurzowej, Warszawa 1998.
A. Laskowska, Słówka historyczne, czyli III Rzeczpospolita w cytatach, Warszawa 2004.
D. Latoń, A. Latusek, R. Tokarczyk, Praktyczny słownik wyrazów i zwrotów bliskoznacznych, pod red. A. Latuska, Kraków 2001.
J. Lewinson, Słownik seksualizmów polskich, Warszawa 1999.
A. Lica, Słownik  trudności językowych, Gdańsk 2001.
M. Malec, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa 2003.
H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990.
H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa, seria druga, Warszawa 1998.
H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, wyd. nowe poprawione i znacznie rozszerzone, Kraków 2005.
R. Matys, Słownik wyrazów przeciwstawnych, Wrocław 1997.
T. Mika, D. Pluskota, K. Świetlik, Słownik synonimów. Nie tylko dla uczniów, Poznań 1997.
K. Mosiołek-Kłosińska, A. Ciesielska, W kilku słowach. Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2004.
P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
M. Nagajowa, Słownik rymowanek potocznego języka polskiego, czyli o naszym stosunku do ludzi, języka i realiów codzienności, Warszawa 2005.
A. Nagórko, M. Łaziński, H. Burkhardt, Dystynktywny słownik synonimów, Kraków 2004.
Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, pod red. Z. Zagórskiego, Poznań 2008.
Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, t. I-VII (A-N), Kraków 1996-2007.
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło Samuela Adalberga opracował Zespół Redakcyjny pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego, t. I-III, Warszawa 1969; t. IV. Wstęp. Bibliografia. Słownik wyrazów staropolskich, gwarowych i obcych. Indeks haseł pomocniczych. Opracował S. Świrko przy współudziale D. Świerczyńskiej i S. Świrko, Warszawa 1978.
A. Nowakowska, J. Dobrowolska, K. Kawa, Słownik frazeologiczny w układzie tematycznym i alfabetycznym, pod red. A. Nowakowskiej, Wrocław 2003.
Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972-1981, pod red. D. Tekiel, cz. I-II, Wrocław 1988-1989.
Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992, pod red. T. Smółkowej, cz. I-II, Kraków 1998-1999.
Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000, pod red. T. Smółkowej, cz. I-IV, Kraków 2004-2006.
M. Pawlus, B. Gajewska, Słownik synonimów i antonimów, Bielsko Biała 1997.
A. Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości. Warszawa 2018. 
D. Podlawska, M. Świątek-Brzezińska, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2006.
M. Puda-Blokesz, Po nitce do kłębka. Mały słownik mitologizmów frazeologicznych języka polskiego, Kraków 2015.
K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I-II, Kraków 1999-2001.
K. Rymut, Nazwy miast Polski, wyd. 2. uzupełnione, Wrocław 1987.
E. Sękowska, Polska leksyka polityczno-społeczna na przełomie XX i XXI wieku. Słownik, Warszawa 2007.
S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I-II, Warszawa 1967-1968.
F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I-V (A-Łżywy), Kraków 1952-1982.
Słowa, słowa... Czy je znasz?, pod red. T. Smółkowej, Kraków 2013.
Słownik frazeologiczny PWN: z Bralczykiem, oprac. E. Sobol, Warszawa 2008.
Słownik frazeologiczny w układzie tematycznym i alfabetycznym, Wrocław 2003.
Słownik idiomów polskich PWN, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.
Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka, Warszawa  Poznań 1997; wyd. 2. z suplementem, Warszawa  Poznań 1999.
Słownik gwary młodzieżowej, oprac. A. Jendrzejek, J. Pastwa, Toruń 2006.
Słownik hip-hopu, oprac. K. Koślicka, Toruń 2006.
Słownik  polskich form homonimicznych, pod red. D. Buttler, Wrocław 1984.
Słownik polskich leksemów potocznych, pod red. W. Lubasia, t. I-V (A-Na), Kraków 2001-2009.
Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, pod red. J. Bralczyka, Warszawa 2005.
Słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. S. Skorupki, wyd. 2. zmienione i zaktualizowane, Warszawa 1999.
Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, pod red. E. Mańczak-Wohlfeld, Warszawa 2010.
Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, pod red. M. Łazińskiego, Warszawa 2008.
M. Spychalska, M. Hołota, Słownik sloganów reklamowych, Warszawa 2009.
L. Stomma, Słownik polskich wyzwisk, inwektyw i określeń pejoratywnych, Warszawa 2000.
J. Syjud, Słownik antonimów i homonimów, Katowice – Chorzów 2005.
J. Tokarski, Schematyczny indeks a tergo polskich form wyrazowych, opracowanie i redakcja Z. Saloni, Warszawa 1993.
B. Wernichowska, Imiona współczesne, dawne i osobliwe, Warszawa 2009.
Wielki słownik frazeologiczny, pod red. A. Latuska, 2008.
Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.
Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, pod red. M. Bańki, Warszawa 2005.
Wielki słownik wyrazów obcych PWN, pod red. M. Bańki. Opracowanie etymologii prof. A. Bańkowski, Warszawa 2003.
P. Wierzchoń, Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny w materiałach z lat 1894-1984. Tylko sto przykładów, Łask 2008.
M. Wilamowski, K. Wnęk, L. Zyblikiewicz, Leksykon polskich powiedzeń historycznych, Kraków 1998.
A. Witalisz, Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem, Kraków 2007.
R. Zimny, P. Nowak, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa 2009.
P. Żmigrodzki, Mały słownik antonimów, Kraków 2001.
P. Żmigrodzki, Mały słownik synonimów, Kraków 1997.


IV. Encyklopedie językoznawcze i kompendia terminologiczne
 

        ABC... polskiej gramatyki. Leksykon szkolny, oprac. J. Kwiek-Osiowska, Kraków  Warszawa 1992.
B. Cząstka-Szymon, H. Synowiec, K. Urban, Mały słownik terminów gramatycznych, Kraków  Warszawa 1996.
M. Derwojedowa, A. Gałczyńska, W. Gruszczyński, D. Kopcińska, J. Linde-Usiekniewicz, I. Winiarska-Górska, Język polski. Kompendium, pod red. M. Derwojedowej, H. Karaś, D. Kopcińskiej, Warszawa 2005.
Encyklopedia języka polskiego, wyd. 3. poprawione i uzupełnione, pod red. S. Urbańczyka i M. Kucały, Wrocław 1999.
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 2. poprawione i uzupełnione, pod red. K. Polańskiego, Wrocław 1999.
V. Evans, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, przeł. M. Buchta, M. Cierpisz, J. Podhorecka, A. Gicala, J. Winiarska, Kraków 2009.
Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968.
Język polski: encyklopedia w tabelach, pod red. W. Mizerskiego, konsultacja nauk. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2000.
Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa  Kraków 1998.
M. Skarżyński, Słownik przypomnień gramatycznych, Kraków 2000.
A. Skudrzykowa, K. Urban, Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej, Kraków  Warszawa 2000.
Słownik gramatyki języka polskiego, pod red. W. Gruszczyńskiego i J. Bralczyka, Warszawa 2002.
Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2006.
Słownik wiedzy o mediach, pod red. E. Chudzińskiego, Warszawa – Bielsko-Biała 2007.
A. Szulc, Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Dydaktyka języków obcych, Warszawa 1984.
J. Wawrzyńczyk, Mały słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego, Warszawa 2000.


REDAKTORZY STRONY:
ZUZANNA PRZYBYSZ  2022 -
EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018 – 2022
PIOTR FLICIŃSKI 2006 – 2018

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Document made with Nvu