UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


(aktualizacja 5.02.2020 r.)

Oferta dydaktyczna

    Prowadzący

seminaria
seminarium magisterskie
seminarium licencjackie
prof. dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska
prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski
prof. UAM dr hab. Michał Szczyszek

prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska
wykłady


teoretyczne podstawy kultury języka
(dot. specjalności edytorskiej)

kultura języka polskiego
(dot. kierunków filologia słowiańska i filologia polska, filologia rosyjska, czeska, bułgarska, serbska, chorwacka)


leksykografia polska
prof. dr hab. Anna Piotrowicz 


prof. dr hab. Anna Piotrowicz 

    


dr Piotr Flicińskizajęcia kursowe
kultura języka polskiego
prof. dr hab. Anna Piotrowicz
prof. UAM dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart
prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek

leksykografia, leksykologia i bibliografia językoznawcza prof. UAM dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart
dr Piotr Fliciński
mgr Alicja Labijak
mgr Ewelina Woźniak-Wrzesińska
mgr Mateusz Podlecki

leksykologia i leksykografia
(dot. kierunków filologia polska jako obca, studia polonistyczno-historyczne, filozoficzno-polonistyczne i germanistyczno-polonistyczne)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski
mgr Ewelina Woźniak-Wrzesińska

wiedza o komunikacji językowej
(studia zaoczne)

prof. UAM dr hab.  Michał Szczyszek


językowe podstawy copywritingu
(dot. 
specjalności Komunikacja medialna)

dr Piotr Fliciński

fonetyka z fonologią
(dot. specjalności logopedycznej)
prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska

zarys gramatyki języka polskiego
(dot. kierunków filologia chorwacka i bułgarska)
prof. UAM dr hab. Michał Szczyszekzajęcia fakultatywneKulturowe aspekty rozwoju polszczyzny prof. UAM dr hab. Michał Szczyszek 


REDAKTORZY STRONY:
ZUZANNA PRZYBYSZ  2022 -
EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018 – 2022
PIOTR FLICIŃSKI 2006 – 2018

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Document made with Nvu