UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

(aktualizacja hiperlinków na 7.11.2021 przez P. Flicińskiego)                                                                            powrót na stronę główną Zakładu

Rada Języka Polskiego
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (Język Polski - wersja elektroniczna 1913-1914, 1916, 1919-1939, 1945-2012)
Poradnik Językowy
LingVaria
Polonica (wersja elektroniczna t. do 2012 włącznie)
Poznański Pólrocznik Językoznawczy (wcześniej pod nazwą „Kwartalnik Językoznawczy”)


Biblioteka Narodowa (bazy)
Federacja Bibliotek Cyfrowych (wyszukiwarka)
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego
Słownik języka polskiego (tzw. warszawski)
Słownik języka polskiego (tzw. wileński)
Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae Grzegorza Knapa (Knapskiego)
Lexicon latino-polonorum Jana Mączyńskiego
Księga przysłów przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich Samuela Adalberga
A. Krasnowolski, Słowniczek frazeologiczny: poradnik dla piszących

Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku

Wielki słownik języka polskiego PAN pod red. Piotra Żmigrodzkiego
Słownik języka polskiego PWN (w tym Wielki słownik ortograficzny PWN, Zasady pisowni, korpus językowy)
Gdy Ci słowa zabraknie. Słownik synonimów Wojciecha Broniarka
Słownik gwary miejskiej Poznania
Współczesny słownik frazeologiczny Piotra Flicińskiego

Słowniki dwujęzyczne (m.in. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski - portal Ling.pl)
Słowniki encyklopedyczne i języka polskiego (m.in. poprawnościowy Jana Grzeni, frazeologiczny Mateusza Dobrowolskiego) 
Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego

Narodowy Korpus Języka Polskiego
Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN
HASK: Collocation Database
Wyszukiwarka korpiusowa współczesnej polszczyzny MONCO

Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL

Cambridge Dictionary online
Słownik on-line w 28 językach  
Miejski.pl: słownik slangu (forma twórczości społecznościowej)
Wielojęzyczny słownik wydawnictwa PONS

Biblia Internetowa v7 4.7
 
Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu (...) przełożone (...) przez [ks.] Jakuba Wujka

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych      
Kartoteka Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Kartoteka Słownika staropolskich nazw osobowych Kartoteka Słownika polszczyzny XVI w. (literackie nazwy własne dotyczące Polski i Europy w XVI-wiecznych publikacjach)
Kartoteka Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce

Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe pod redakcją Haliny Karaś

Słowniki dawne i współczesne - portal leksykograficzny

Językowe poradnie internetowe:
Poradnia językowa Wydawnictwa PWN
Poradnia językowa w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
Poradnia językowa Zakładu Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
Internetowa Poradnia Językowa Instytutu Językoznawstwa UJD

Interesujące, intrygujące, pouczające, zakorzenione !
2000 błędów językowych: barbaryzmów, dziwolągów i nowotworów, ze wszystkich dzielnic Polski zebranych, wraz ze słowniczkiem, jako też wzorki stylu urzędowego przez Jana Tadeusza Wróblewskiego
Przenośnie mowy potocznej napisał Antoni Krasnowolski Część I
Przenośnie mowy potocznej napisał Antoni Krasnowolski Część II: Życie praktyczne i duchowe
A. Krasnowolski, Najpospolitsze błędy językowe zdarzające się w mowie i piśmie polskiem (wyd. III, 1919) 

REDAKTORZY STRONY:
ZUZANNA PRZYBYSZ  2022 -
EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018 – 2022
PIOTR FLICIŃSKI 2006 – 2018

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Document made with Nvu