UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań   Aktualnie realizowane tematy badawcze  

(aktualizacja 5.02.2020 r.)

język i styl Heliodora Święcickiego (Anna Piotrowicz)

słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w prozie polskiej (Anna Piotrowicz)

słownictwo kulinarne (Małgorzata Witaszek-Samborska)

z dziejów leksykografii polskiej  słownik(i) wyrazów obcych Michała Arcta (Małgorzata Witaszek-Samborska)

dziedzictwo kultury materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich (Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska)

polszczyzna regionalna (Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska)

słownictwo kosmetyczne (Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska)

słownictwo kulinarne w gwarach miejskich Poznania i Krakowa (Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska)

antropologia słowa w badaniu literatury (Krzysztof Skibski)

język polskiej poezji po 1989 r.  (Krzysztof Skibski)

poststrukturalizm w językoznawstwie (Krzysztof Skibski)

analogia w słowotwórstwie współczesnym (Michał Szczyszek)

neologizmy (Michał Szczyszek)

słowotwórstwo współczesnej polszczyzny (Michał Szczyszek)

frazeologia polska 1807-2007 ewolucja formalna i semantyczna (Piotr Fliciński)

FRAZIR  frazeologiczny indeks rozgałęziony (Piotr Fliciński)

wielokształtność frazeologizmów we współczesnej polszczyźnie (Piotr Fliciński)

słownictwo specjalistyczne w naukach humanistycznych terminy, wędrujące pojęcia (Ewelina Woźniak-Wrzesińska)

Tematy badawcze realizowane w ostatnim czasie przez śp. Pana Profesora Stanisława Bąbę

bibliografia frazeologii polskiej, derywacja frazeologiczna i derywacja odfrazeologiczna,  frazeologia jako tworzywo stylu artystycznego, neologizmy frazeologiczne, norma frazeologiczna  REDAKTORZY STRONY:
ZUZANNA PRZYBYSZ  2022 -
EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018 – 2022
PIOTR FLICIŃSKI 2006 – 2018

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Document made with Nvu