UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


Projekty realizowane w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego
aktualizacja: 7.09.2021 r.
Współczesna kultura polska we frazeologii
PJP/PJP/2020/1/00015
[więcej informacji tutaj]
Zajęcia dydaktyczne poświęcone zagadnieniom kultury komunikacji językowej
„UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
[więcej informacji tutaj]red.  EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018
PIOTR FLICIŃSKI
2006–2018
Document made with Nvu